Het verhaal van Windesheim: overstromingen 1744, 1755 en 1784

Iedere dag komen er talloze verhalen op ons af, of je nu een boek leest, een film kijkt, een mop aan de bar vertelt of de laatste roddel hoort over een buurtbewoner. Je struikelt bijna letterlijk over de verhalen en het gekke is het verveelt nooit. De Historische vereniging Windesheim wil ook een verhaal vertellen: het Verhaal van Windesheim zoals het ooit was. Internet is daarbij een onuitputtelijke bron.

In vroeger tijden waren overstromingen in Salland nauwelijks een probleem. Mensen woonden op de hoge oeverwallen en rivierduinen en hielden zelfs bij een hoge waterstand van de IJssel hun voeten droog. De lage komgebieden in de Windesheimer broek liepen wel onder, maar dat was gunstig voor de aanvoer van voedselrijk slib dat een goede bemesting was voor het ┬┤arme┬┤ veengebied. De keerzijde was echter dat een deel van het jaar het land onder water stond, ook op momenten dat men het niet wenste. Een ander probleem gaf de door het landschap slingerende IJssel die haar rechteroever weg schuurde waardoor de rivier steeds meer naar het oosten opschoof. Dorpjes zoals Luchere en later Cathen zouden door het IJsselwater worden verzwolgen. De verplaatsing van de IJssel zou ook de verklaring zijn dat Marle en Welsum aan de andere kant van de IJssel liggen maar nog steeds Overijssels grondgebied zijn.

Lees verder over Overstromingen in Windesheim 1744, 1755, 1784