Op 12 februari 2019 is er de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Windesheim e.o.  met na afloop een lezing van de Zwolse stadsarcheologen Michael Klomp en Sanne van Zanten. Zij vertellen het verhaal van de bewoningsgeschiedenis en het verdwenen klooster van Windesheim op basis van de opgravingen en onderzoeken die de laatste 30 jaar hebben plaatsgevonden.

Aansluitend is  er gelegenheid om vondsten uit je eigen tuin of uit de omgeving ter beoordeling voor te leggen aan de stadsarcheologen. Denk aan: aardewerkscherven, munten, oude bakstenen, keien etc.

Aanvang Ledenvergadering PB: 19:30 uur
Aanvang Lezing (gratis toegang ook voor niet-leden): 20:45 uur
Plaats: boerderij Veldweg 1-2 , 8015 PP (bij Th. Tobé)


Lezing Opgravingen in Windesheim

In 1882 verscheen er een krantenbericht dat kinderen bij de school die toen naast de kerk lag een gaatje in de grond ontdekten waardoor ze steentjes en stokjes wierpen. Het bleek bij nader onderzoek om een gemetselde kelder te gaan die waarschijnlijk diende voor de opslag van wijn. Op de steensoort afgaande veronderstelde de correspondent dat deze kelder gebouwd was door “de vroegere bewoners van dat oude, merkwaardige klooster”. In 1986 werden er opgravingen naar het klooster gedaan. Men vond het oudste knijpbrilletje van Nederland en zelfs sporen die wezen dat er al minstens 1500 jaar voor Christus een boerderij in Windesheim moet hebben gestaan. Maar van het klooster vond men praktisch niets. Maar de verhalen bleven. Er waren meer gangen en bijzondere kelders in Windesheim die de fantasie bleven voeden. Zo is er het hardnekkige verhaal dat er een (vlucht)gang loopt van het oude klooster onder de IJssel door naar Gelderland. Later tussen 1988 en 2002 werd er nog een klein aantal vervolgonderzoeken ingesteld. Stadsarcheoloog Michiel Klomp heeft daar een rapport over geschreven dat een overzicht wil geven over de bewoningsgeschiedenis van Windesheim.

Op 12 februari aanstaande houden Michiel en zijn collega Sanne van Zanten een lezing over de diverse onderzoeken in Windesheim en wat er zoal gevonden is. We nodigen iedereen uit om deze hoogst interessante lezing bij te wonen. Mocht je in je tuin op merkwaardige stenen, aardewerkscherven, munten of… gestoten zijn, neem ze mee want de archeologen zijn bereid als de objecten zich ervoor lenen, iets te vertellen over herkomst, gebruik enz.
De avond begint om half negen en vindt plaats bij Theo Tobé, Veldweg 1-2, te Windesheim. Voorafgaand om half acht is er de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang . Toegang voor de lezing is gratis.