Plaatselijk Belang laat weten: Vorige besturen van PB hebben zich al ingespannen voor het laten opknappen van de schuur aan de Pastorieweg. Nu is het zover. Deze week ontvingen we van de gemeente het goede bericht dat er geld is vrijgemaakt voor noodzakelijk onderhoud aan de schuur.
Het rieten dak zal worden schoongemaakt en bijgewerkt door rietdekkersbedrijf Demmer. De bouwkundige werkzaamheden worden opgepakt door aannemer Salverda.  Het werk is gepland in de maanden juli, augustus en september. De deel zal voor 20 augustus leeggemaakt moeten zijn van alle spullen die er staan. Daarvoor zal contact worden gezocht met de verenigingen en gebruikers van de schuur.