Bij recente sloopwerkzaamheden is veel beton vrijgekomen. Dit wordt momenteel in een mobiele breker vermalen tot granulaat dat geschikt is voor verwerking in de wegenbouw. Door technische problemen met de breekinstallatie en door de lage waterstand loopt de afvoer van het granulaat achter op de planning.

 

Vervoer over weg en water in de schoolvakantie
Het granulaat zou tijdens de schoolvakantie over de weg worden afgevoerd en daarna over het water. Door de lage waterstand in de IJssel en de uitlaathaven is het afvoeren van granulaat per schip maar beperkt mogelijk. Schepen kunnen maar gedeeltelijk geladen worden.

Tijdelijk extra transporten,
ook buiten de bloktijden

Om te voorkomen dat het afvoeren van het granulaat stagneert en er ongewenste hoeveelheden puin op het terrein worden opgeslagen, vinden de komende twee weken extra transporten plaats. Met de gemeente en de twee basisscholen op de route is afgestemd dat we daarbij ook buiten de reguliere bloktijden rijden. De transporten vinden plaats tussen 7 en 17 uur vanaf dinsdag 4 september. 

Verkeersregelaars voor veilige oversteek

Uw en onze veiligheid staan uiteraard voorop. Nu de scholen weer beginnen, zetten wij daarom tijdens haal- en brengtijden verkeersregelaars in op twee oversteekplaatsen (zie afbeelding hiernaast). Zo is een veilige oversteek voor schoolgaande kinderen verzekerd.

Meer over de ontwikkelingen op het terrein van Harculo kunt u lezen op de website  www.harculo.nl