Kort verslag van de presentatie van de conceptplannen voor een dorpsplein in Windesheim voor de belanghebbenden (bewoners Geert Grooteweg en Bergweg) datum 27 mei 2015, ± 25 aanwezigen.

Age Braad, voorzitter van het Dorpshuis, geeft in een korte inleiding aan dat het in het dorp eigenlijk ontbreekt aan een centrale plek, een open ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden, een echte dorpskern. Het plein voor het dorpshuis zou hier zeer geschikt voor zijn, maar is nu een saaie, ongezellige parkeerplaats.

Daarom zijn er nu ideeën uitgewerkt om dit te verbeteren, Er  is een beperkt startbudget door een subsidie van de provincie Overijssel, dus volledige realisatie wordt een apart hoofdstuk, maar het is wel belangrijk om een helder “eindplaatje” te krijgen waar gericht naar toe kan worden gewerkt.

Er worden twee ontwerpschetsen toegelicht door Harry ten Klooster, na enige discussie wordt het tweede plan unaniem als beste streefplan gekozen. (klik hier voor de bijlage)
Op basis van dit plan zullen de initiatiefnemers in overleg gaan met de gemeente Zwolle. In dit plan wordt het plein voor het dorpshuis autoluw, bijna alle parkeerplaatsen verdwijnen, uiteraard blijft wel de toegang tot de school en de doorgang voor de bewoners en hulpdiensten gewaarborgd. Ter compensatie zijn aan de achterzijde extra parkeerplekken gepland (o.a. achter de ballenvanger), Voor de ingang van het dorpshuis wordt een ruim buitenpodium/ ontmoetingsplek gerealiseerd en de bestrating en beplanting wordt aangepast.

Aanvullend de volgende opmerkingen/ aandachtspunten:

- Er blijven zorgen over voldoende parkeerplaatsen en parkeeroverlast bij evenementen en voetbal (nu zijn er 50 plekken, 28 voor en 22 achter het dorpshuis).

- Verenigingen informeren als de parkeermogelijkheden gaan wijzigen.

- De bewegwijzering op de dorpsstraat en aan de achterzijde moet worden aangepast om parkeeroverlast in de Geert Grooteweg zoveel mogelijk te voorkomen.

- Weghalen rolstoelhelling rechts heroverwegen: de helling aan de linkerzijde voldoet waarschijnlijk niet aan de eisen en de rechterhelling wordt gebruikt bij begrafenissen!

- Geert Grooteweg 22 is een aangepaste woning, de parkeerplaats ervoor dient voldoende ruim te zijn voor aangepast vervoer!

- De openingstijden van het dorpshuis moeten verruimd worden om de sociale functie van het dorpsplein te ondersteunen.

NB: als iemand nog andere belangrijke aandachtspunten mist, dan kan je deze melden bij Age Braad. (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )