Extra transportbewegingen afvoer granulaat en aanvoer zand. 
De laatste gebouwconstructies van de Centrale Harculo worden in de komende periode gesloopt. Het einde van het project is in zicht. Bij de sloop van de gebouwen en funderingen is veel puin vrijgekomen wat de komende periode wordt verwerkt in de mobiele breekinstallatie en wordt afgevoerd. De ontstane oneffenheden op het terrein worden aangevuld met zand dat moet worden aangevoerd naar de locatie. Lees meer over het vervoer over de weg van granulaat en zand
 
Vervoer over de weg
De materialen worden aangevoerd (zand) en afgevoerd (granulaat) over de weg. Het transporteren per schip blijft helaas een knelpunt. De waterstand in de IJssel is te laag, waardoor de schepen maar zeer beperkt kunnen worden geladen. De vraag naar schepen blijft erg hoog en daardoor is de beschikbaarheid erg laag. Het vervoer wordt om die reden over de weg uitgevoerd.
 
Extra transporten , ook buiten de bloktijden
Om te voorkomen dat het afvoeren van het granulaat stagneert en er ongewenste hoeveelheden puin op het terrein worden opgeslagen vinden extra transporten plaats. Met de gemeente en de twee basisscholen op de route is afgestemd dat we daarbij ook buiten de reguliere bloktijden mogen rijden. De transporten vinden plaats tot en met week 51 van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 17:00 uur.
 
Verkeersregelaars voor veilige oversteek
Direct na de zomervakantie is er een vergelijkbare situatie geweest. Net als toen zetten we verkeersregelaars in om zorg te dragen voor een veilige oversteek voor de schoolgaande jeugd. 

Meer over de ontwikkelingen op het terrein van Harculo kunt u lezen op de website www.harculo.nl