Op 5 januari 2019 vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van PB en Dorpshuis de Molenkamp te Windesheim. Dit jaar zonder snertloop maar mèt een snertkook-wedstrijd tussen de verenigingen èn een veiling met fantastische kavels. Klik hier om alvast te bekijken op welke kavel(s) u straks kunt bieden.