Op donderdag 7 maart organiseert Plaatselijk Belang Herxen weer een politiek café in het dorpshuis van Herxen. Inloop vanaf 19.30 uur. Onderwerpen: Dijkversterking, Rijkstraatweg N337, Windturbines, Paasvuren en Woningbouw. Voor de provinciale staten hebben toegezegd VVD (Wim Tutert) PVDA, D66, en 50+ (Fred Kerkhof) voor de waterschappen de AWP(Jan van Oorschot).
Iedereen is van harte welkom.