Van de gemeente Olst – Wijhe: De concept ‘Energievisie Olst-Wijhe; duurzaam met wind en zon’ is klaar. Dit concept is het resultaat van uitgebreid onderzoek en bijna een jaar in gesprek zijn met inwoners en schrijven aan de visie. In elke fase kon u meedenken en meepraten over de invulling van de visie. Op 26 maart delen we graag het resultaat met u. 

Informatieavond op 26 maart

Het traject om te komen tot een Energievisie gaat nu de fase van de bestuurlijke besluitvorming in. Dit moment markeren wij met een informatieavond. U bent op 26 maart van harte welkom BIJRipperda, Rijksstraatweg 97 in Den Nul. De avond start om 19.30 uur. Tijdens de avond nemen wij u op hoofdlijnen mee door het concept van de ontwerp-visie en nodigen we u uit te reageren op het participatieverslag. Dit verslag beschrijft alle bijeenkomsten van het afgelopen jaar en de daarbij opgehaalde inbreng. Ook leggen we u uit hoe het traject vanaf de informatieavond tot de raadsvergadering waarin de visie wordt vastgesteld eruitziet.

 

Praktische informatie

U hoeft zich niet aan te melden voor de informatieavond. Wilt u het participatieverslag, de voorlopige resultaten van het planMER en het concept Ontwerp-Energievisie alvast lezen? Kijk dan op www.olst-wijhe.nl/energievisie. De documenten staan vanaf 22 maart op de website.