De stemmen die zijn uitgebracht bij het stembureau in Windesheim (Soestweteringlanden) zijn geteld. De voorlopige uitslag van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019:

Prov. Staten     Waterschappen 
 1.CDA  59    1.50+  25
 2.VVD  55    2.VVD  60
 3.SP  30    3.SGP  5
 4.PvdA  18    4.WNat  93
 5.D66  24    5.Gem.DrOv  24
 6.PVV  13    6.CU  59
 7.CU  58    7.AWP  32
 8.SGP  1    8.CDA  60
 9.GL  33      
 10.50+  10      
11.PvdD  23      
12.FvD  41      
13.Denk  2      
 Totaal  367      363
Blanco  0       5
Geldig 367      358