Van de werkgroep Zwolse bijbel:

Op dit moment wordt er in grote kerk in Zwolle geschreven aan een nieuwe Zwolse Bijbel.

Woensdag 8 mei: met de hele Windesheimse bevolking meewerken aan de nieuwe Zwolse Bijbel!

Je hebt vast gehoord van het project rond de Zwolse Bijbel van 1 april tot 14 juni 2019: met heel de stad de Bijbel overschrijven. De Zwolse Bijbel is een 15e eeuwse Bijbel die door de Moderne Devoten is overgeschreven en met prachtige tekeningen is verfraaid. Het 15e eeuwse exemplaar ligt momenteel in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Helaas is het beschadigd doordat verschillende bladzijden zijn uitgesneden. Stadspastor Mariska van Beusichem heeft het idee opgevat om een nieuwe Zwolse Bijbel te maken. Alle Zwollenaren mogen mee schrijven en hun opmerkingen in de kantlijn vermelden. Zwolse kunstenaars zullen delen versieren. De nieuwe handgeschreven Zwolse Bijbel zal worden uitgegeven door uitgeverij Royal Jongbloed. Diverse (interactieve) activiteiten maken gedurende deze tien weken onderdeel uit van het project in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle.

Graag willen we met een dorpsbewoners dit project voor een dag naar Windesheim halen. Er zijn zo’n 2500 mensen nodig die een stukje helpen overschrijven, dus laten we als het Windesheimse deel van Zwolle een handje helpen. En wat is een betere plek om de Bijbel over te schrijven in het historische kerkgebouw van het dorp! Wat je ook gelooft of van de Bijbel vindt; iedereen is welkom om een handje te helpen! Het mooiste zou zijn als de verschillende verenigingen van het dorp hun steentje willen bijdragen. Binnenkort ontvangen ze daarover bericht van ons.

Naast het overschrijven is er gelegenheid om in gesprek te gaan over de Bijbel. Het programma wordt nog uitgewerkt, maar ziet er globaal als volgt uit.

  • Van 15.00-20.00 is er gelegenheid om mee te schrijven. Er kunnen meerdere mensen tegelijkertijd schrijven. Waarschijnlijk kost dat c. 20 minuten per persoon.
  • Verder is er doorlopend een kinderprogramma met springkussen, wellicht af en toe een Bijbelverhaal en iets creatief met de letters van de Bijbel.
  • Ook is er voortdurend gelegenheid om koffie/thee te komen drinken.

Het programma wordt nog ontwikkeld, dus tijden etc. kunnen nog veranderen. Maar waarschijnlijk ziet het er zo uit

Programma
  • 15.00 Opening
  • 15.10 Wethouder Monique Schuttenbelt en voorzitters van Windesheimse verenigingen schrijven
  • 18.00-19.00 een eenvoudige gratis maaltijd voor het hele dorp (soep en brood)
  • 19.15-19.45 workshop ‘een duik in de Bijbel - praten over mooie en lastige teksten'
  • 20.00 Afsluiting met vesper (avondgebed)"

Je hoeft niet de hele tijd aanwezig te zijn. Kom gewoon even schrijven en kijk of je een van de andere programmaonderdelen kunt meepakken! Ook zo even komen kijken is prima.

Laten we zo als Windesheimse bevolking in navolging van de bewoners van het klooster destijds onze bijdrage leveren aan dit monnikenwerk! Een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen iets moois te maken.

Werkgroep Zwolse Bijbel in Windesheim: Ria van Ravenhorst, Tea ten Klooster, Siebe Pool, Tineke Vlaming, Daan Wenderich, Willem Riezebos, Dick Sluiter en Jan Hendrik van Wijk.

Zwolse bijbel vroeger en nu: