IJsselcentrale Harculo: Aan de zuidzijde van de inlaathaven(materiaalhaven) staat een rij populieren. De afgelopen jaren zijn een aantal van deze populieren omgewaaid. Deze bomen bleken ernstig rot te zijn. Ook uit andere bomen zijn inmiddels takken gevallen. Afgelopen maart is door een boomtechnisch adviseur vastgesteld dat de gehele rij populieren zich in de aftakelingsfase (eindfase) bevinden en ernstige gebreken vertonen. Hierbij is geconcludeerd dat deze een direct gevaar kunnen vormen voor wandelaars. In overleg met de gemeente is daarom besloten dat de bomen gekapt zullen worden.In verband met het broedseizoen van vogels kon dit niet direct in het voorjaar plaatsvinden. Er zijn daarom in eerste instantie waarschuwingsborden geplaatst. Na afloop van het broedseizoen, dit najaar (2019) zullen de resterende populieren worden gekapt.

 

Door de aanwezigheid van de dijk, en het geplande dijkversterkingsproject van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, is herbeplanting in op dit moment niet aan de orde. De landschappelijke inrichting (waaronder boombeplanting) zal onderdeel uitmaken van het herontwikkelingstraject van het gehele terrein van Centrale Harculo.

Meer over de ontwikkelingen op het terrein van Harculo kunt u lezen op de website harculo.nl