In 2019 is er geen jaarlijkse toneeluitvoering van Kunst naar Kracht. Wel organiseert de toneelvereniging op 21 december de Kerstbingo  (zie verderop op deze site).