Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft plaats voor nieuwe dijkwachters langs de IJssel. Dijkwachters zijn vrijwilligers die helpen bij dreiging van hoogwater. Zij controleren onder andere dijken die onder druk staan van het hoge water, zodat het waterschap maatregelen kan nemen. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door  jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen. Meer weten? Klik hier