De gemeente Zwolle heeft haar ontwerp-omgevingsvisie gepubliceerd. In grote lijnen gaat het er over, hoe Zwolle er in de toekomst uit zal zien. Zwolle wil explosief groeien, met 25.000 woningen tot 2040, met grote gevolgen voor de rust en landelijkheid van ons buitengebied. Op 14 september zal de gemeenteraad debatteren over de toekomstplannen. Plaatselijk Belang Windesheim heeft al gereageerd. Lees hier de reactie (=zienswijze) van Plaatselijke Belang Windesheim