Organist B.J. van der Linde, is door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) de onderscheiding ‘Goud met Briljant’ toegekend omdat hij al 60 jaar als organist het orgel van de Hervormde Gemeente te Windesheim bespeelt.

Het is een bijzondere onderscheiding voor een bijzondere prestatie. Hij kreeg de onderscheiding met oorkonde uit handen van ds. H. de Jong op de gemeenteavond d.d. 9 febr. 2012. Eigenlijk wist vrijwel niemand dat Bé al zoveel jaren deze functie vervult.

Gelukkig zijn er nog oplettende oud-dorpsbewooners die alles van Windesheim bijhouden. Zo heeft een tip van Arie van der Snel te Ommen ervoor gezorgd dat dit jubileum niet onopgemerkt is voorbij gegaan. Klik ook hier voor info.