Het Bestuur van Het Dorpshuis heeft moeten besluiten dat mevrouw Nel Scholten met ingang van 19 maart j.l. is ontheven uit haar functie van beheerder van Het Dorpshuis Windesheim. Er zal zo spoedig mogelijk gezocht worden naar een nieuwe beheerder. Voor de tussenliggende periode zullen Ben en Fien Kruit (Dorpshuis Herxen) de dagelijkse gang van zaken waarnemen en samen met de vaste medewerkers het Dorpshuis draaiende houden.

De medewerkers zijn 19 maart ingelicht over deze beslissing. Op 20 maart is er een bijeenkomst geweest voor de directbetrokkenen (medewerkers en Algemeen Bestuur) om de ontwikkelingen te bespreken. Aan dit besluit gaat een geschiedenis van jaren vooraf.

Het bestuur van Het Dorpshuis Windesheim betreurt het feit dat zij deze beslissing heeft moeten nemen, maar is er van overtuigd, geen andere keuze te hebben gehad met betrekking tot de ontwikkelingen van het Dorpshuis. Het bestuur meent met Ben en Fien een goede ondersteuning teĀ  hebben gevonden als interim-beheerders. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren op welke dagen Ben en/of Fien aanwezig zijn in het Dorpshuis.

Zaalbesprekingen kunnen worden gemaakt tijdens de openingstijden van Het Dorpshuis via telefoonnummer 0529-497389.
Details zoals catering etc. kunnen worden besproken met Ben of Fien via telefoonnr. 0570-521536 of 06-51051439

Het bestuur Dorpshuis Windesheim