De bouwactiviteiten in het Dorpshuis beginnen op maandag 3 juni met de sloopwerkzaamheden, we hopen dan op zaterdag 14 september zover te zijn dat de zalen en barruimte weer in gebruik kunnen worden genomen. de afwerking zal daarna nog doorgaan tot half december.

Dit betekent dat uiterlijk op zaterdag 1 juni alle spullen en interieurzaken uit het dorpshuis weg moeten zijn en in opslag moeten. (zaterdag 1 juni is het dorpshuis nog wel geopend. maar zal er dus erg kaal uitzien!) Wil je er voor jouw vereniging voor zorgen dat alle spullen vóór 1 juni verwijderd zijn! Graag in overleg met de beheerder en/of met mij de planning daarvoor afstemmen.

Houdt er ook rekening mee dat het nieuwe dorpshuis ook een vernieuwde inrichting krijgt en dat daarom heel veel spullen niet opnieuw een plek zullen krijgen. Dus een goed moment eens kritisch te beoordelen of alles wel bewaard moet blijven! Als je niet zelf tijdelijke opslag kan regelen, dan graag in overleg met ons naar een oplossing zoeken.

Als er nog vragen zijn hoor ik die graag.
Ook op de vrijwilligersavond zijn we aanwezig om toelichting te geven op de plannen.
Voorzitter Jos.