Woensdag 16 oktober is Ds. De Jong in Utrecht gepromoveerd. De dominee heeft een proefschrift gemaakt  over Johannes d’Outrein, een predikant die van 1662 tot 1722 leefde en predikant was in ondermeer Amsterdam. Johannes d’Outrein schreef meer dan 60 boeken en is vooral bekend om zijn allegorische Bijbeluitleg.  Vrijdagavond 19 oktober is Muziekvereniging Nooit Gedacht naar het huis van de Dominee gemarcheerd om aldaar een serenade te brengen. Na de serenade was het tijd voor een hapje en een drankje bij de "Hof van Windesheim”. Klik hier voor de foto's