De gemeente Zwolle heeft een enquête uitgezet om te inventariseren of de bewoner van ons dorp voor de verbreding van de midden geleider op de Wijhese weg zijn. Bewoners ouder dan 12 jaar uit Windesheim e.o. kunnen meedoen aan de enquête. Het meedoen aan de enquête kan via de site van de Gemeente, de code om mee te doen aan de enquête is op naam naar de bewoner naar het huis adres  gestuurd. Meedoen kan ook door middel van het invullen van een formulier. Dit formulier zit ook in de enveloppe. Rechts bovenaan staat een code. Je kan elk formulier maar een keer gebruiken  De gemeente wil de verbreding alleen doorvoeren als er voldoende draagvlak is. Er moet minimaal een response zijn van 40 % waarvan 75% voor de verbreding moet zijn. De uitslag horen we in de loop van december. Dus.... vergeet niet te stemmen, en zorg er ook voor dat de jeugd ook stemt!