De uitslag van de enquete over de mogelijke verbreding van middengeleider in de Wijheseweg is bekend.

Er zijn 412 bewoners aangeschreven
277 bewoners hebben gereageerd (67.2%)
267 bewoners zijn voor verbreding (96.4%)
9 bewoners zijn tegen verbreding (3.2%)
1 bewoner heeft een blanko formulier ingestuurd (0.4%)

Enkele bewoners hebben een inhoudelijke reactie gegeven waarbij ze aangeven de rotonde als beste oplossing te zien.

De uitslag van de enquete geeft aan dat de respons van 40% en de 75% meerderheid ruimschoots gehaald is. De subsidieaanvraag bij de provincie loopt op dit moment. De werkzaamheden zullen, in goede samenwerking tussen de gemeente Zwolle en de Provincie, naar verwachting worden uitgevoerd in 2015 in combinatie met het groot onderhoud van de N337 door de Provincie Overijssel.