2015. Velen van u zullen al weten dat Ds. De Jong  de gemeente van Windesheim  binnenkort gaat verlaten.
In april van dit jaar is hij 65 jaar geworden en vanaf oktober mag hij gaan genieten van zijn emeritaat (pensioen).

Naast het afscheid mogen wij ook stilstaan bij het 25 jarig jubileum als predikant van Ds. H. de Jong. De gehele periode is hij predikant in Windesheim geweest en heeft hij, samen met zijn echtgenote, heel veel voor de kerkelijke gemeente betekend.

Ook voor het dorp heeft hij zich ingezet. Denkt u maar aan de jaarlijkse herdenking op 4 mei, de straat naamwijziging van Achterweg naar Dirc van Herxenweg en de uitbreiding van de begraafplaats.

De laatste "reguliere" kerkdiensten waarin Ds. De Jong hoopt voor te gaan, zullen plaatsvinden op zondag 11 oktober 2015.
Zondag 18 oktober is er ’s middags in de kerk een afscheidsdienst. Deze dienst begint om 14.30 uur.

Op donderdag 15 oktober 2015 is er voor iedereen gelegenheid afscheid te nemen van echtpaar De Jong alsook de dominee te feliciteren met zijn 25 jarig jubileum.  De locatie hiervoor is natuurlijk de kerk van Windesheim.
Receptie vanaf 19.45 uur, Aanvang programma
± 20.30 uur,
Voortzetting in de bovenzaal
± 21.15 uur.

Om dominee De Jong en zijn vrouw een schitterend afscheid te bezorgen is uw aanwezigheid zeer gewenst.

De kerkenraad zorgt voor een passend cadeau. Indien u wilt bijdragen aan dit geschenk kunt u uw gift overmaken op bankrekening  NL51 INGB 0000 802844 t.n.v.  Hervormde gemeente Windesheim  o.v.v. bijdrage afscheid Ds. de Jong. U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Hervormde gemeente Windesheim (PKN)