Evaluatie interviews Windesheim.

Afgelopen half jaar zijn er in Windesheim interviews gehouden met bewoners ouder dan 65 jaar wonende in de kern Windesheim. Er is gekeken naar de behoefte op het gebied van zorg, welzijn, mobiliteit en vrijwilligerswerk.
Uit de interviews kwam dat de Windesheimers met veel plezier in hun dorp wonen. Ze vinden het zogenaamde ‘Noaberschap’ belangrijk en willen pas verhuizen als ze hulpbehoevend worden. De groep 65+ vindt dat er genoeg georganiseerd wordt in Windesheim. Verder heeft een groot deel van deze groep een auto en is nog mobiel. Er zijn wel zorgen om het verdwijnen van de lijnbus.
Windesheimers zijn gewend zijn hun eigen zaken op te lossen en treden niet zo snel naar buiten met hun problemen. Na doorvragen blijkt dat de onderlinge sfeer in het dorp niet altijd even goed is.

Naar aanleiding van een aantal interviews is er zorg ingezet in de thuissituatie door het Sociaal Wijkteam omdat daar een terechte zorgvraag lag. Het zijn van mantelzorg voor je partner wordt als gewoon beschouwd in Windesheim. Toch is het belangrijk om de belasting van een mantelzorger goed in de gaten te houden, omdat ze niet moeten uitvallen.
De fysiotherapiepraktijk in het Dorpshuis wordt zeer gewaardeerd, men vindt het jammer dat er geen huisarts meer in het dorp is.
De groep 65+ wil graag wat voor Windesheim en zijn inwoners betekenen. Genoemd is bijvoorbeeld ‘uitstapjes begeleiden’, ‘maaltijden bezorgen’, ‘rijden op de buurtbus’ of ‘sociaal maatje zijn’.

Het Sociaal Wijkteam is tevreden over de opbrengst van de interviews. Er zit veel kracht in het dorp Windesheim. De komende tijd gaan we de inwoners vanaf 65 jaar interviewen die niet in de kern Windesheim wonen. Daarnaast gaan we met Plaatselijk Belang, het Dorpshuis en verenigingen kijken hoe we het aanbod om wat voor een ander te willen betekenen kunnen koppelen aan iemand die een vraag heeft.

Voor individuele vragen kunt u altijd bij het Sociaal Wijkteam terecht. U kunt ons bereiken via 14038.