De werkgroep Windesheim wil samen met u als bewoner naar de toekomst kijken. Hoe willen wij dat ons dorp er in 2030 uit ziet? Hoe leven we dan hier met elkaar? Wat hebben we nodig om dat te bereiken?
Op 18 mei 2016 was de eerste bijeenkomst. Bewoners en verenigingen hebben hier hun wensen voor de toekomst  gepresenteerd. Er is al een eerste indruk ontstaan wat voor Windesheim belangrijke onderwerpen zijn. De werkgroep Windesheim wil van nog meer bewoners horen hoe zij de toekomst van Windesheim zien en wat voor inbreng zij kunnen leveren om dit gezamenlijk te realiseren.

U bent van harte uitgenodigd om hierover met ons mee te denken en te praten op woensdag 8 juni 2016 om 19.00 uur in het dorpshuis de Molenkamp.
Werkgroep Windesheim ( Dorpshuis, Plaatselijk Belang Windesheim, Hof van Windesheim, Doomijn BSO, Stichting De Tiggelgaten, Muziekvereniging Nooit Gedacht, Travers Welzijn, Sociaal Wijkteam en gemeente Zwolle)