De stemmen zijn geteld en de uitslag bekend. Windesheim kiest met 35% van de stemmen voor scenario 1: een toekomst met een knipoog naar het verleden waarbij de rijke historie en natuurschoon van het gebied centraal staan. Het scenario 3 dat als 2de keus uit de bus komt, laat zich typeren als: toekomstgericht, creatief en energiek.

Dorpsgenoten uit Windesheim hebben de laatste 2 maanden gebrainstormd over de toekomst van Windesheim. Tijdens bewonersavonden zijn, aan de hand van dat wat men belangrijk vindt, scenario’s bedacht. De scenario’s zijn omgezet in 4 prenten met tekst en vervolgens gedeeld met alle dorpsgenoten. Om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen heeft ieder postadres, zowel in de kern als in het buitengebied een stembiljet gekregen. Door een 1ste en 2de voorkeur aan te geven hebben de bewoners de mogelijkheid gekregen zich uit te spreken over de toekomst. Vervolgens is een team van vrijwilligers op 22 juni alle adressen afgegaan om de stembiljetten op te halen.

Deze actie resulteerde al in mooie en waardevolle gesprekken tussen dorpsgenoten. Bewoners die vergeten waren het stembiljet in te vullen kregen aan de deur alsnog de mogelijkheid om een keus te maken. Ook de kinderen uit het dorp konden stemmen en wat blijkt: ook de kinderen kiezen voor scenario 1. Om de toekomst verder in te kleuren wordt er weer een bewonersavond georganiseerd op 22 september.

De avond wordt gehouden in dorpshuis De Molenkamp en begint om 19:30 uur. Natuurlijk is iedereen welkom om mee te denken!

Werkgroep Windesheim
(Plaatselijk Belang Windesheim, Dorpshuis, Hof van Windesheim, Doomijn Kinderopvang, Stichting De Kleigaten, Muziekvereniging Nooit Gedacht, Travers Welzijn, Sociaal Wijk Team en gemeente Zwolle)