Van het J-team: Sint Maarten vieren we op zaterdag 11 november.
De oplettende Windesheimer heeft misschien al weer wat kinderen
horen oefenen op hun mooiste Sint Maarten liederen.
Om 17.45 uur verzamelen we op het schoolplein.
Neem een lampion mee en een tas voor al het lekkers.
Jullie mogen tot maximaal 20.00 uur lopen.