Nieuwbouw gemaal Harculo
Het waterschap bouwt aan het nieuwe gemaal ter vervanging van het oude gemaal Harculo dat is gevestigd in ee ngeobuw op het terrein van de IJsselcentralen. Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te kunnen laten in de woonwijk Zwolle-Zuid. Ook biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van het waersysteem en het op peil houden van het water in het landelijk gebied.
De realisering van het gemaal ligt flink op stoom en we verwachten dit project in oktober 2017 af te kunnen ronden
Uit: Nieuwsbrief Drents Overijsselse Delta, nr. 2 september 2017

Meer informatie http://wdodelta.nl/projecten/gemaal-harculo