Op de ledenvergadering van 27 september j.l. is Rob van Tilburg gekozen als nieuwe voorzitter van voetbalvereniging VSW uit Windesheim. Hij volgt Klaas van Asperen op die na 5 jaar voorzitterschap besloten heeft door te gaan als hoofd sponsoring van VSW.