Het neerhalen wordt uitgevoerd door de constructie in te snijden en vervolgens omver te trekken. Er wordt géén gebruik gemaakt van explosieven.

Bij de werkzaamheden komen vele duizenden kilo’s aan beton en metalen op de grond terecht. Dit gaat gepaard met een kortdurend lawaai en enige stofontwikkeling. We houden o.a. de ondergrond zo nat mogelijk om opwaaiend stof te voorkomen. Het stof is niet gevaarlijk, maar om praktische redenen raden wij u aan om de ramen en deuren gesloten te houden. De windverwachting is Noord-West. Meer info over het project: www.harculo.nl/nieuws