Het boek Zwollerkerspel,  geschreven door Wim Coster, vertelt de boeiende geschiedenis van meer dan 30 dorpen , buurtschappen en gehuchten die tot de gemeente Zwollerkerspel behoorden.
Per 1 augustus 1967, dus 50 jaar geleden, werd Zwollerkerspel opgeheven.
Windesheim was één van de dorpen die naar Zwolle ging. 
De teksten in het boek worden afgewisseld met vaak uniek beeld- en kaartmateriaal.
De geschiedenis, verhalen over het boerenleven, jaren van oorlog en strijd, ze komen in woord en beeld voorbij.
Gegevens: Zwollerkerspel / Wim Coster – uitgave 2017 -  ISBN 978 94 6262 082 7 -  224 pagina’s - € 19,95