Uiterlijk in 2050 wil de gemeente Zwolle volledig energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. De gemeente wil vaart maken: al in 2025 moet de uitstoot van CO2 25% minder zijn dan in 1990 en wordt 25% van alle energie op duurzame wijze opgewekt
In de Zwolse Energiegids, verschenen op 16 november, is in kaart gebracht waar de kansrijke plekken zijn voor grootschalige opwekking van stroom uit zon, wind en waterkracht en aardwarmte (geothermie). De gids biedt een houvast om initiatieven af te kunnen wegen. Het lijkt in theorie - binnen de huidige regels en technieken - mogelijk om alle benodigde elektriciteit op Zwols grondgebied duurzaam te kunnen opwekken met zon, wind en waterkracht. Voor warmte is dat niet mogelijk. Klik hier voor de Zwolse Energiegids

Ook de gemeente Olst/Wijhe ontwikkelt een Energievisie waarin staat waar en op welke manier windmolens en zonnevelden kunnen worden gebouwd en hoe de winst van de molens en zonnevelden geheel of gedeeltelijk terugvloeit naar de inwoners Er zijn een vijftal gebieden aangewezen waar windmolens en zonnepaneelvelden aangelegd kunnen worden (oa bij Herxen). Klik hier voor de Energievisie van Olst/Wijhe