Mogelijk is het bij de wat oudere dorpsgenoten bekend dat voor de pastorie, aangrenzend aan de begraafplaats, zich een perceeltje bevindt dat van oorsprong werd gekenmerkt als “moestuin van de pastorie”. Omdat sinds jaar en dag dit terrein niet meer door de predikant werd bewerkt, is dit stukje grond jarenlang in bruikleen geweest bij de heer Langevoort uit Windesheim, die daar zijn ganzen verzorgde. Nu heeft de heer Langevoort te kennen gegeven geen gebruik meer te willen maken van het kleine stukje grond. Dit terreintje komt dus nu vrij. De gedachten gaan uit om dit gebied een bestemming te geven met een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld een kruidentuin voor het dorp, een ontmoetingsplaats of wat dan ook.
Hierbij de oproep aan ieder om ideeën en suggesties te leveren voor de inrichting van dit stukje grond.
Ook als u zou willen helpen om iets realiseren horen we het graag! Voor contact: ds. Jan Hendrik van Wijk (predikant@hervormdwindesheim.nl / 0529-497202 / 06-20929810).