Bericht van gemeente Zwolle:

Op het groenstrookje aan de Pastorieweg 1 (naast de stal) staat een berkenboom. Deze berkenboom gaat gekapt worden, de groenstrook wordt gerooid en wordt ingezaaid met graszaad.
Redenen om dit werk uit te voeren zijn:
- dat de begroeiing dicht op de gevel is doorgeschoten
- dat het lekwater en schaduw van de berkenboom en langs de dakvoet schurende doorgeschoten begroeiing schade toebrengt aan de rietbedekking
-  dat worteldoorgroei van de begroeiing schade toe brengt aan de muren en fundering van de stal

Omwonenden ontvangen nader bericht over hoe en wanneer het één en ander gaat plaatsvinden