Aan de buurt geschonken
Het publicatiebord aan de Kattenwinkelweg in Harculo stortte eind 2017 van pure ellende letterlijk in elkaar. Reden voor buurtbewoners om PB te vragen of zij kan zorgen voor een nieuw bord. Maar wie was de eigenaar van het oude bord? Dat viel niet meer te achterhalen en de ooit gulle gever is waarschijnlijk in de vergetelheid geraakt. Elmer ter Berg meubelmaker in Windesheim was bereid een nieuw publicatiebord te maken en te sponsoren. Het bord is op 8 februari geplaatst aan de Kattenwinkelweg door alex bouw. Hopelijk kan het nog vele jaren dienst doen als brenger van vooral goed nieuws. (bericht van PB Windesheim e.o.)