Op 31 januari was er in Windesheim de info-avond waar de gemeente Zwolle de Energiegids toelichtte en de groep Ander Geluid met aanvullende informatie kwam. Eén van de vragen die de gemeente die avond niet kon beantwoorden betrof de kaart “Uitsluitingsgebied” uit de provinciale omgevingsverordening. Op die kaart geeft de provincie gebieden rond Windesheim  aan als “uitgesloten voor windmolens”, terwijl de gemeente diezelfde gebieden juist als kansrijk ziet. De gemeente zegde toe binnen 2 weken met antwoord te komen.
Op 15 februari kwam het antwoord. De provincie heeft laten weten dat  er een fout zit in de kaart, in april 2017 door haar geconstateerd,  waardoor  er een groter uitsluitingsgebied is aangegeven dan volgens de besluitvorming de bedoeling was. De fout wordt gecorrigeerd.
Voor wie het wil nalezen: Eén maal per jaar publiceert de provincie correcties die ze gaat doen. De correctie van de kaart staat op pagina 7 regel 4  https://www.overijssel.nl/sis/16201807359761.pdf