Zoals bekend heeft de gemeente Zwolle gebieden rondom Windesheim - Harculo - Hoog-Zuthem als kansrijk aangewezen voor de plaatsing van 8 windmolens van tenminste 150 meter hoog. Hoe verder?

Voor Jan Pieter Cnossen bewoner in het buitengebied is dit aanleiding om zijn politieke partij de Christen unie hierop aan te spreken. Hij is niet alleen boos om het initiatief maar ook om de slechte communicatie. Niemand wist van iets. Hij vindt het tijd om de rollen om te draaien en Windesheim-Harculo  een stem te geven en te onderzoeken hoe deze gemeenschappen tegen de plannen aankijken en of zij dit alles wel willen.

Plaatselijk Belang Windesheim, ook overvallen door de gemeentelijk plannen wil graag een breed, onafhankelijk onderzoek waarbij niet alleen de kansen maar ook bedreigingen voor natuur en landschap en de leefomgeving van de bewoners zijn betrokken.

Klik hier voor de presentatie die Jan Pieter Cnossen op 14 maart 2018 in dorpshuis de Molenkamp in Windesheim hield.
In de presentatie worden werkgroepen genoemd, aantal bijeenkomsten c. 4 keer.  Je kunt je opgeven voor een werkgroep.
Klik hier om je op te geven voor werkgroep Duurzaamheid omgeving
Klik hier om je op te geven voor werkgroep Eigen duurzaamheid

Klik hier om deel te nemen aan de discussie via Youmee.nl