De stemmen die zijn uitgebracht bij het stembureau in Windesheim (Soestweteringlanden) zijn geteld. De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is:

1.ChristenUnie  91
2.PvdA  19
3.D66  18
4.VVD  39
5.SP  25
6.CDA  39
7.Groenlinks  23
8.Swollwacht  104
 blanco  1
totaal 359

Voorlopige Uitslag Referendum:

   
voor 172
tegen 161
blanco 9
ongeldig 1
totaal 343