Op 16 juli zijn de werkzaamheden gestart in de havens van de centrale. In de uitlaathaven aan de noordzijde worden de damwanden en de betonnen ‘uitstroomplaat’ verwijderd. Het verwijderen van de damwanden duurt naar verwachting ca. 2 weken. Voor het verwijderen van de ‘uitstroomplaat’ zijn  daarna ca. 4 weken nodig.

Bij beide activiteiten zijn het geluid en mogelijk ook de trilling waarneembaar in de omgeving. Dit kan als vervelend ervaren worden, maar vanwege de te gebruiken werkmethodes is dit helaas niet helemaal te voorkomen. De damwanden worden door een kraan met een trilblok losgetrokken en de ‘uitstroomplaat’ wordt in delen gebroken en uitgegraven.

 De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en 17:00u.