Bij de recente sloopwerkzaamheden aan de gebouwen, het verwijderen van de koelwaterleidingen en het verwijderen van de funderingen is weer veel beton vrijgekomen. Het beton wordt in een mobiele breker vermalen tot granulaat dat geschikt is voor verwerking in de wegenbouw.

De breekinstallatie wordt -net als vorig jaar- opgesteld op het noordwestelijk deel van het terrein en ingezet in de weken 33 tot en met 37 (13 augustus t/m 14 september). De inzet van de breker is mogelijk waarneembaar in de omgeving. 

Vervoer over weg en water

Het granulaat wordt om logistieke redenen voor een deel vervoerd over de weg en voor een deel over het water. Over de weg zal het gaan om circa 6 à 7 vrachten per uur tussen 13 en 31 augustus. Deze transporten worden zoals altijd uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Het vervoer over water vindt plaats tussen 3 en 21 september met ca. 1 schip per dag.

Dijkwerkzaamheden

Tot slot wordt de komende week een voorraad klei aangevoerd. Deze klei wordt gebruikt om de rivierdijken te herstellen na het verwijderen van de koelwaterleidingen. Het gaat om ca. 5 transporten  met klei per uur. De uitvoering van de werkzaamheden aan de dijken staat gepland vanaf 13 augustus.

 
Meer over de ontwikkelingen op het terrein van Harculo: www.harculo.nl