U heeft vast wel gehoord dat de gemeente Olst-Wijhe aan een Energievisie werkt. Deze visie gaat over de grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie binnen de gemeentegrenzen van Olst-Wijhe. Inwoners van de gemeente zijn vanaf het begin af aan betrokken bij de visie. Er zijn allerlei bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de gebiedsateliers in juni en een avond over de resultaten van het milieuonderzoek. De milieueffectrapportage (MER) geeft een beeld van de effecten van windmolens en zonnevelden in de vijf onderzoeksgebieden. Op dit moment wordt de visie geschreven.

Een van de onderzoeksgebieden voor windmolens ligt bij Herxen, aan de grens met Windesheim. Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken heeft de gemeente Olst-Wijhe uitgenodigd om toe te lichten wat de Energievisie is en wat de effecten kunnen zijn voor Windesheim. Op woensdagavond 12 september 2018 zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. Inwoners van Windesheim, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Herxen en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond. De avond vindt plaats in Dorpshuis De Molenkamp, Geert Grooteweg 21 in Windesheim. Inloop is vanaf 19:00 uur. Het plenaire deel begint om 20:00 uur.

Noteer 12 september alvast in uw agenda!

 

Klik hier voor informatie van gemeente Olst/Wijhe
Klik hier voor de gevolgen voor Windesheim.