Het sloopproject van Harculo is gevorderd tot de gebouwen van de productie-eenheden HC1 en HC2. Dit zijn de 2 meest zuidelijk gelegen hoofdgebouwen. In de afgelopen periode is het interieur van deze eenheden voor het grootste gedeelte verwijderd en afgevoerd, inclusief het aanwezige asbest en slakkenwol.

De gebouwdelen van HC1 en HC2 halen we neer in 6 stappen. We beginnen met het neerhalen van de gevelconstructie aan de westzijde (IJsselzijde). Daarna volgen de gevels aan de zuid- en noordzijde, de ketelstatieven en tenslotte de beide schakelhuizen aan de oostzijde.

De eerste stap staat ingepland op donderdag 23 augustus a.s. om 10:00 uur. Over het tijdstip van de volgende stappen zullen we u zo spoedig mogelijk nader informeren.

De gebouwen worden wederom neergehaald door de constructie in te snijden en vervolgens omver te trekken. De gebouwen zullen naar verwachting neerkomen op de plaats waar ze nu staan. Na het neerhalen van de verschillende delen worden de restanten direct afgevoerd.

De beheersing van het vrijkomende stof zullen we uitvoeren zoals bij eerdere stappen; we houden de bodem zo nat mogelijk en plaatsen een waterscherm tegen de verspreiding van stof. Uit voorzorg raden wij u uit praktische overwegingen aan om de ramen en deuren rond dit tijdstip gesloten te houden.

Meer over de ontwikkelingen op het terrein van Harculo kunt u lezen op de website www.harculo.nl