Op zaterdag 27 oktober wordt er een zangavond gehouden in de Hervormde Kerk te Windesheim (Dorpstraat 4). Er worden allerhande geestelijke liederen gezongen, zoals psalmen, liederen van Joh. de Heer en opwekkingsliederen.Medewerking wordt verleend door de Chr. gem. zangvereniging Sursum Corda uit Sint Jansklooster. De mannen van het koor zullen bij het zingen van de psalmen ook de bovenstem laten horen. Organist en dirigent is Wim Verweij.

De aanvang is 19.30 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur.

De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden bij de uitgang, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de kerk. Heel hartelijk welkom!