Windesheim heeft een Openbare Basisschool. Klik hier voor meer info.
 
Doomijn verzorgt in Windesheim de Buitenschoolse opvang, het Kinderdagverblijf en de Peuteropvang. Klik hier voor meer info.
Tijdens Jeugdland 2017 is er gratis opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Handig als je als vrijwilliger helpt bij Jeugdland, of als broers of zussen meedoen.