1914
Op 11 april 1914 werd Zanglust officieel opgericht. Het betuur bestond uit de heren Holster-voorzitter, Plantinga-secretaris, van Duuren-penningmeester, van de Wal-commissaris en Dalhuizen-algemeen bestuurslid.
Het reglement dat destijds aangenomen en vastgesteld werd, bevat een aantal vermeldenswaardige artikelen, zoals art. 3: “De contributie der leden bedraagt 25 cents per maand, welk p de repetitie zal worden geïnd.” Art. 6: “Om lid te kunnen worden moeten de dames den leeftijd van 15 haar, de heren dien van 16 jaar te hebben bereikt.” Of art. 11: “Het is verboden in het lokaal re rooken en het zonder kennisgeving te verlaten.”
De heer Kwak was in die tijd behalve onderwijzer ook organist en dus de meest aangewezen persoon om in die beginfase als dirigent, toen directeur genoemd, op te treden. Al gauw werd hij opgevolgd door de heer Bodewes. Onder diens leiding is Zanglust voor het eerst naar een concours gegaan in Velp en daar werd meteen een eerste prijs in de 4e afdeling in de wacht gesleept.

1930
Met de heer Kwakkel de opvolger van de heer Bodewes is Zanglust opgeklommen tot de ere afdeling. Omstreeks die tijd werd ook een Jeugdkoor opgericht “Jong Zanglust” dat nog heel wat haren heeft voortbestaan, later onder leiding van de heer van de Wal. Klik hier voor het programma.

 

1934
In het geïllustreerde weekblad voor abonnees “Eigen Erf” werd het 20 jarig jubileum van Zanglust vermeld. Daarbij stonden 2 foto’s afgedrukt, een van het gemengde koor en een van het jeugdkoor. Onderstaande foto is van het jeugdkoor van latere datum.

 

1939
In 1939 vierde Zanglust haar 25 jarig bestaan en werd Windesheim aangewezen om het ringconcours te organiseren. Hier treft u het originele krantenverslag van dit concours aan.
Tijdens de oorlogsjaren werd en weinig gezongen. Door de voorschriften van de Cultuurkamer lag het gehele verenigingsleven lam.

De eerste uitvoering na de bevrijding was een gedenkwaardige gebeurtenis, Het sprak haast vanzelf dat het toneelstuk dat na de pauze opgevoerd werd door eigen leden, een historische achtergrond had: “De kracht van hunne kracht”, een stuk over Willem van Oranje tijdens de overheersing door de Spaanse bezetter.


Na de heer Kwakkel heeft Zanglust onder leiding van diverse dirigenten, onder andere Jonker, van Ommen en Brouwer veel aan vrije concoursen deelgenomen en is opgeklommen naar de superieure afdeling.

1964
Bij het 50 jarig jubileum werd Zanglust door de heer van Dijk, voorzitter van het huldiging comité een gloednieuwe piano aangeboden. ’s Avonds werd er in de kerk een jubileum concert gegeven onder leiding van dirigent van Ommen met medewerking van Muziekvereniging Nooit Gedacht, ook toen al een vereniging waarmee nauwe vriendschappelijke vetrekkingen werden onderhouden.

1969
Ook het 55 jarig jubileum werd een gedenkwaardig evenement met een concert in de kerk onder leiding van Zwanepol en met het Urkervrouwenkoor als gastkoor.

1974
Het volgende jubileum 60 jaar was het eerste jubileum dat gevierd werd met een optreden n het dorpshuis de Molenkamp onder leiding van dirigent Dorgelo. Medewerking werd verleend door het Coevorder Mannenkoor en door de soliste Femmi van de Weg

1984
Om het 70 jarig jubileum extra luister bij te zetten kwam onze dirigent , de heer Bloo, met het verassende idee een langspeelplaat te gaan maken, die zoveel mogelijk een Windesheim karakter moest dragen. En wat lag meer voor de hand, dan dat Nooit Gedacht uit Windesheim om haar medewerking gevraagd werd. Minder bekend is het waarschijnlijk dat Windesheim ook een voortreffelijk soliste huisvest, Maria voor ’t Hekke. Ook zij heeft haar welwillende medewerking verleend en zo is er een plaat tot stand gekomen, die naar wij hopen voor iedereen aantrekkelijk is. Het uiterlijk van deze plaat is ook geheel op Windesheim afgestemd, waardoor het geheel iets “specifiek Windesheims” geworden is.
Bij het jubileum concert in het Dorpshuis was Maria voor ’t Hekken soliste, Gezinus Veldman was pianist en het Zwols Politie Mannenkoor was gastkoor.

Op onderstaande foto staat het voltallige koor afgebeeld me uitzondering van B. Mulder die ten tijde ziek was.