Er hebben zich nieuwe leden gemeld voor de toneelvereniging! Dit n.a.v. het bericht over het opheffen van de vereniging "Kunst naar Kracht" te Windesheim. Dit is voor de huidige leden een reden om een doorstart te maken. Klik hier voor het promotiefilmpje