De bijeenkomst Windesheim Draait Door op 21 juni was goed bezocht met circa 70 aanwezigen. Plaatselijk Belang Windesheim heeft de actiepunten genoteerd en gaat deze komende tijd oppakken. Kijk hier voor het filmverslag.