Wat is de KRW (Kaderrichtlijn Water)?  Het is een Europese richtlijn die bepaalt dat de wateren (in

...

Nu te koop in de Windesheimer molen:

Windesheimer koffiemok. Een origineel cadeau.
Deze mok is te

...

Met als titel  “La belle saizon”  geeft het Overijssels Kamerkoor twee lenteconcerten. Er is volop

...

Op 24 april 2020 zijn tijdens de lintjesregen 3 Windesheimers in het zonnetje gezet. Het zijn

...

De Moderne Devotie  is ontstaan als een reactie tegen verschillende wantoestanden binnen de kerk in de

...

De ontwerp-omgevingsvisie raakt iedere burger in Zwolle. Het is niet alleen belangrijk om op de

...

Op dinsdag 26 januari 2021 om 20:00 uur organiseren Plaatselijk Belang Windesheim e.o en gemeente

...

Zaterdag 14 november om 14.00 uur heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Windesheim de plaquette

...

De Provincie Overijssel gaat nieuwe afspraken maken over het openbaar vervoer in onze regio voor de

...

Wijkorganisaties werken samen. Verreweg de meeste wijkverenigingen en stichtingen van Zwolle hebben

...