Het tweede weekend in september staat altijd garant voor een geweldig gezellig Dorpsfeest in

...

Woensdag 16 oktober is Ds. De Jong in Utrecht gepromoveerd. De dominee heeft een proefschrift

...

(van Plaatselijk Belang Windesheim). Gemeente Olst-Wijhe werkt aan de uitwerking van een

...

Op Eeuwigheidszondag worden in de kerkdienst de namen genoemd van degenen die in het afgelopen

...

De Werkgroep Eigen Duurzaamheid is een groepje Windesheimer vrijwilligers die, namens Plaatselijk Belang,

...

De Werkgroep Eigen Duurzaamheid uit Windesheim heeft op 14 januari 2020 een informatieavond gehouden.

...

Waar zitten eikenprocessierupsen in het dorp Windesheim ? Kijk op deze kaart.
Nieuwe locaties kunt u

...

De gemeente Zwolle heeft een enquête uitgezet om te inventariseren of de bewoner van ons dorp voor de

...

De kinderen van de Florens Radewijnsschool hebben samen met de hervormde gemeente Windesheim het

...

Van het J-team: Er waren tot nu toe zo weinig aanmeldingen, plus nog een paar organisatorische

...