Dit jaar is er helaas geen Kerstbingo in Windesheim. Toneelvereniging Kunst naar Kracht heeft de bingo vanwege de corona moeten afgelasten, zie dit bericht.